Skunkkallan en invasiv växt

https://ar-ar.facebook.com/lansstyrelsenHalland/videos/hj%C3%A4lp-oss-bek%C3%A4mpa-skunkkallan/961005410969395/

Årsmöte Mars 2021

Hej alla medlemmar i Vilshärads vägförening,  Vi befinner oss i ett exceptionellt läge med anledning av rådande pandemi, vilket gör att vi behöver ta till exceptionella åtgärder. Styrelsen har därför tagit beslut om att skjuta upp årsstämman. Beslutet grundar sig på Regeringens vädjan att göra allt vi kan för att begränsa smittspridningen av Covid-19, och en av dessa åtgärder är att inte hålla i större möten eller sammankomster. Vi hoppas … läs hela texten >>>

Page 1 of 2412345»...Last »