• Välkommen till Vilshärad vägförenings webbplats som är huvudkanal för information om styrelsens arbete och beslut som berör medlemmarna och vägtrafiken i Vilshärad. Styrelsemöten hålls ungefär varannan månad. Om ny information finns efter dessa uppdateras hemsidan.

Justerat årsmötesprotokoll 2018-03-06

årsmötesprotokoll 2018-03-06,00årsmötesprotokoll 2018-03-06,01

Vägarbete Vikenvägen

Under perioden 28 och 29 mars 2018 kommer vägarbete att ske på Vikenvägen. Trafiken omdirigeras till Vinbärsvägen dessa två dagar.

Page 1 of 1912345»...Last »