• Välkommen till Vilshärad vägförenings webbplats som är huvudkanal för information om styrelsens arbete och beslut som berör medlemmarna och vägtrafiken i Vilshärad. Styrelsemöten hålls ungefär varannan månad. Om ny information finns efter dessa uppdateras hemsidan.

Styrelsemöte 2018-10-07

Mötesprotokoll 201810074

Justerat årsmötesprotokoll 2018-03-06

årsmötesprotokoll 2018-03-06,00årsmötesprotokoll 2018-03-06,01

Page 1 of 2012345»...Last »