• Välkommen till Vilshärad vägförenings webbplats som är huvudkanal för information om styrelsens arbete och beslut som berör medlemmarna och vägtrafiken i Vilshärad. Styrelsemöten hålls ungefär varannan månad. Om ny information finns efter dessa uppdateras hemsidan.

Styrelsemöte 2017-06-29

styrelsemöte 2017-06-29

SKUNKKALLA

Hej!   Vi arbetar nu under våren med att få bort Skunkkallan från våra vattendrag. Efter ett inlägg på vår facebook, Naturreservat i Halland, i fjor får vi  då och då in rapporter om olika invasiva arter, dvs. arter som inte hör hemma i den svenska naturen. För någon vecka sedan fick vi in en rapport om att Skunkkallan, se bifogad fil, även finns i vattendraget som rinner igenom Vilshärad. … läs hela texten >>>

Projekt Sandlife i Villshärads naturreservat:

För närvarande pågår ett stort projekt i Villshärads naturreservat.För att få fortlöpande info hänvisas till länken www.sandlife.se

Page 1 of 1712345»...Last »