HST Stadsnät

Kommunens direktiv till nätägaren Hst Stadsnät är oroväckande Som i så många fall i kommunen där det finns s.k. enskilda vägar är det tillsatt en vägförening med godkänd styrelse som ansvarar för att vägnätet sköts enl. stadgarna.Sedan 1 år tillbaka har jag försökt bringa klarhet i varför Vf som förvaltar vägarna och är huvudman för vägnätet inte erhållit några markupplåtelseavtal från nätägaren.Följande mycket märkliga svar erhölls från en relativt nytillsatt projektchef:”När detta var aktuellt sökte vi tillstånd hos kommunen på … läs hela texten >>>

Kommunens rekommendation för trafiksäkra vägar i Villshärad

https://www.halmstad.se/download/18.5b62808e150399f6b2ba5/1452498588359/halmstads-kommun-klipp-hacken-150720.pdf Läs gärna vår broschyr Klipp häcken!

Vägföreningens verksamhetsberättelse 2018-2019

Vägföreningens verksamhetsberättelse 2018-2019

Page 1 of 2212345»...Last »