• Välkommen till Vilshärad vägförenings webbplats som är huvudkanal för information om styrelsens arbete och beslut som berör medlemmarna och vägtrafiken i Vilshärad. Styrelsemöten hålls ungefär varannan månad. Om ny information finns efter dessa uppdateras hemsidan.

Daily Archives: 2018/10/07

Styrelsemöte 2018-10-07

Mötesprotokoll 201810074