Så har fakturering av vägavgifterna för 2010 slutförts. Betalningsviljan är god, men det finns fortfarande ca 100 medlemmar som inte betalar i tid! Det betyder att vi måste skicka påminnelser till dessa. Det är också stora problem med fastighetsägare som säljer sin fastighet utan att meddela vägföreningen detta.

Efter varje fakturering får vi säkert 30 – 50 fakturor tillbaka till föreningen på grund av ”adressaten okänd – eftersändning upphört”. Vid varje sådant fall måste vi åka till Lantmäteriet för att vid deras datorer inhämta de rätta adresserna/ägarna! Detta är ganska så omständligt.

Det är således viktigt att både om man ändrat sin hemadress (om man inte är året-runt-boende i Vilshärad) eller har sålt sin fastighet så måste vi få information om den nye ägaren! Även om man ägt sin fastighet under en del av året är man solidariskt skyldig med den nye ägaren att betala vägavgift. Det är viktigt att betala – vägföreningen lämnar ärenden med obetalda vägavgifter  direkt till Kronofogdemyndigheten, vilket kan resultera i en betalningsanmärkning!

Vi som arbetar i föreningens styrelse har inte några stora resurser att ständigt kontrollera försäljningar och adressändringar. Vi vill därför uppmana fastighetsägarna att meddela föreningens kassör (f.n. Hans Persson 035-538 61 eller hans.margaretha(at)telia.com) vid ägarbyten eller adressändring.

Kassören har också noterat att flera medlemmar inte fått någon faktura, utan endast en påminnelse(!) Det är förmodligen något som posten har ”strulat” till? Mycket skumt är det! Men det kan också bero på att era brevlådor är dåligt märkta med nummer och namn. Skärpning tycker vi i vägföreningen!

Vägföreningen har under året genomfört en lantmäteriförrättning för fastigheter med postadress 310 41 Gullbrandstorp vilka anses som året-runt-bostäder och följaktligen skall ha andelstalet 10, (inte 3 eller 7). Undantaget är adresser med Vilshäradsvägen eller Vikenvägen där andelstalet är 5. Dessa vägar är ”statliga” och sköts av vägverket (Svevia).

Ni som läser Hallandsposten har säkert tagit del av skriverierna om stavningen av vårt ortnamn, om det skall vara ett eller två ”l” i Vilshärad. (ni har säkert också fått en skrivelse från Lantmäteriet  om detta). Upprinnelsen till detta är att Posten har givit Vilshärad ett eget postnummer – 305 65 och vägföreningen blev engagerad i detta p.g.a. att postkontoret i Gullbrandstorp (hos Preem) lades ner, och därmed försvann vår postbox (!). Vi har nu en brevlåda vid Sommarlivs, Vilshäradsvägen 26, dit all post till föreningen sänds.

Hans Persson /kassör

Comments are closed.