Orsaken till att underhållet av Vilshärads vägar är eftersatt är brist på pengar. Men i vår skall en större inventering av behovet av vägnätet göras. Detta framkom när representanter från vägföreningens styrelse träffade fem tjänstemän från Halmstads kommun den 14 december.

 Vägföreningens styrelse hade tagit initiativ till mötet. På dagordningen stod underhållet av vägnätet, dagvattenproblemen och vägföreningens behov av en kontaktperson hos Teknik och Fritid som ansvarar för gatunätet i kommunen.

 Underhåll på vägnätet har inte utförts på över ett år, påpekade styrelsen för teknik och fritid. Detta förklarades med att medel saknades. Underhållet var budgeterat till 18 milj för vägföreningarna i Halmstad, men endast 8 milj var tillgängliga att disponesas  av tekn. o fritid, enligt tjänstemännen på Teknik och Fritid.

 Till våren kommer en större inventering av vägnätet att utföras.

 Beträffande dagvattenproblemen informerade Robert Hyll, VA-ansvarig, att en ny utredning planeras. Vidare finns i vägnätet ett antal sjunkbrunnar ( stenkistor ) som enligt tekn. o fritid ska renspolas vart 4 år. Exakt hur många brunnar som finns och när renspolning utförts är oklart, men en inventering kommer att ske till våren.

 Slitna och oläsbara vägmärken var en annan fråga som togs ut. Utbyte har påbörjats.

 Vägföreningen har haft problem med att  få kontakt med rätt tjänsteman vid problemlösningar. Nu har Teknik och Fritid utsett en samordnare vars uppgift är att se till att samarbetet med vägföreningen fungerar smidigare.

 Representanter från vägföreningen var förutom ordföranden Gösta Duda, Karl Johannisson, Hans Persson samt Robert Persson. Från Halmstads kommuns avd Teknik och Fritid deltog Ulf Holm, Leif Ericksson, Peter Berntsson och Mathias Strid samt från VA-avdelningen, Robert Hyll.

 Styrelsen genom Gösta Duda, ordf

Comments are closed.

Next Post
»