Vilshärads Havsbads Vägförening håller ordinarie årsmöte tisdagen den 1 mars 2011 kl 19.00 i Strandgården, Vilshärad.

Ärenden enligt stadgarna. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 25 februari. Kaffe serveras.

Efter årsmötet informerar Arbetsgruppen för Haverdalsreservatet om planerade förändringar.

Välkomna.

Styrelsen

Comments are closed.