Detta är det första inlägget på  Vilshärads Havsbads Vägförening. Det är bara en provsida under skapandet av den nya webbplatsen. Den innehåller således ingen information av värde.

Avsikten med  webbplatsen är att ge medlemmarna i vägföreningen fortlöpande information om vad föreningen gör och har gjort, och om framtida projekt.

Dessa sidor ska också innehålla länkar så du kan hitta namn och adresser till ledamöterna i styrelsen, en sammanfattning av föreningens verksamhet och en kortfattade historik inklusive beskrivning av vad föreningen uträttat genom åren – allt samlat under vyn Mina Sidor. Den finns till vänster våväl på startsidan som på alla övriga sidor.

Länklistan, som också ligger till vänster,  ska leda till badortsföreningen, golfbanan, Strandgården och andra verksamheter i eller med anknytnings till Vilshärad.

Comments are closed.

Next Post
»