Marianne Falkengren och Mats Berglund valdes till nya styrelseledamöter i Vilshärads vägförenings styrelse vid årsstämman som hölls söndagen den 24 mars 2013 på Strandgården. När protokollet är justerat kommer det att läggas ut på denna webbplats i sin helhet.

Vid stämman antogs också styrelsens förslag till mer långsiktig och heltäckande belysningsstrategi för Vilshärad. Styrelse begärde, och fick, mandat att utifrån vissa principer driva belysningsfrågan vidare långsiktigt utan att förankra varje enskild ny  belysningsstolpe i ett årsstämmobeslut. Belysningsstrategin redovisades vid årsstämman utifrån dessa principer:

Övergripande principer för gatubelysning i Vilshärad

  • Långsiktig belysningsstrategi
  • Strategi som omfattar hela Vilshärad
  • Belysning ökar trafiksäkerheten
  • Belysning ökar trygghetskänslan
  • Belysning prioriteras i korsningar
  • Områden med barnfamiljer prioriteras
  • Områden med många sommarstugor prioriteras ned

Comments are closed.