Villshärads Vägförening har ett Drift och Underhållsavtal med Hst Kommun. Du som trafikant ska kunna cykla eller köra säkert på gator och vägar som har bra standard. Asfaltering och beläggningsarbete sker under vår, sommar och höst. Förnyelsen planeras efter budget och behov, medan hål i vägen lagas omedelbart.

Gatureparationer
Om du upptäcker så kallade potthål i vägen, som utgör en risk för människor eller fordon, så lagar vi dem så fort vi får vetskap om dem. Upptäcker du potthål är vi tacksamma om ni gör en felanmälan via vår e-tjänstlänk till annan webbplats eller kontaktar oss på telefon 035-13 70 00. Det är viktigt att uppge en exakt adress./ Ordf. Sven-Bertil Roslund

Comments are closed.