Vägarna i Villshärad leder ända ner till havet.
Den stora sandstranden är en av Sveriges finaste badplatser. Den löper i en flera kilometers mjukt rundad bukt från Villshärad till Haverdal.
Strandlinjen bryts av en liten bäck samt ån Skintan. Bäcken kan man lätt vada över. Skintan korsar man på någon av broarna, den närmaste något hundratal meter från stranden.
Innanför Villshärads breda sandstrand finns ett dynområde och där innanför naturreservatets låga tallskog och unika flora.
Under sommaren blommar triften på de av fåren betade strandängarna.
Vissa vintrar kan snötäcket gå ända ner till strandlinjen. Mestadels är det dock barmark, eller ett väldigt litet snötäcke
Villshärads golfbana hålls alltid öppen, oavsett vädret. Skulle det komma för mycket snö rycker banägaren Per Boström ut med sin snöslunga och gör greenerna spelbara.
Vikenvägen är den stora väg som leder ner till badstranden, Strandgårdens kyrka och Villshäradsgolfbana.
Skälviksvägen är den andra stora vägen i Villshärad och går ner till den lilla hamnen i Skärvik.

IMG_0061

major