fiskarestig
Årsmöte hålls under mars månad. Det senaste protokollet kommer att finnas tillgängligt på vägföreningens hemsida under arkiv.                 Protokoll sänds inte ut till enskild medlem.