Villshärads vägförening är en vägsamfällighet som administrerar underhållet av de gemensamma vägarna och gatorna i Villshärad.

Kommunen hanterar reparationer och underhåll, snöröjning etc. Medlemmarna i vägföreningen, 525 fastigheter, svarar för investeringar, slyröjning, sandning, gatubelysning mm.

Vägföreningens arbete leds av en styrelse med ordförande och fyra ledamöter. Dessa utses av årsmötet, som hålls första tisdagen i mars. Protokoll från årsmötet anslås på anslagstavla, och kommer också att publiceras på denna webplats.

Samtliga fastigheter i Villshärad är anslutna till föreningen. För varje fastighet finns ett andelstal. Detta varierar beroende på typ av fastighet. Obebyggd tomt har tre andelar, sommarboende sju andelar, och åretrunboende tio andelar.  Vissa fastigheter vid Villshäradsvägen och Vikenvägen, som är statliga vägar, har fem andelar.

Det är obligatoriskt att betala vägavgift i förhållande till andelstalet. Årsavgiften per andel är för närvarande 30 kronor. Avgiften fastställs av årsmötet.

Föreningens organisationsnummer  717905-8479.

Postadress: Villshärads havsbads vägförening
Villshäradsvägen 26  30565 Villshärad

Klicka också på sidan Allmän information eller på den här länken >>> för en utökad beskrivning av vad vägföreningen gör.