Om vägreparationerna i Vilshärad

Vägreparationerna i Vilshärad är nu slutförda och vägföreningens styrelse har gjort en besiktning. Vår uppfattning är att slutresultatet är mycket bra och att de skadade vägavsnitten är reparerade på ett hållbart sätt. Arbetet vållade dock stor irritation och flera styrelsemedlemmar fick  berättigade klagomål. Skyltningen var bristfällig och före sopningen låg grus kvar på vägbanan vilket kunde vålla problem. Det är kommunens avdelning Teknik & Fritid som ansvarar för reparationsarbetet. Men detta … läs hela texten >>>

Intresseförening huvudfråga vid informationsmötet

Skall Vilshärad ha en intresseförening? Den frågan diskuterades vid Vilshärads vägförenings informationsmöte måndagen den 27 juni 2011. Till mötet, som hölls på Strandgården, kom drygt 40 medlemmar i vägföreningen. Diskussionen ledde till att Vilshärads badortsförening uppmanades att diskutera frågan om intresseförening vid sitt årsmöte som hålls i augusti. Frågan om intresseförening för Vilshärad väcktes först av Jörgen Andersson på vägföreningens årsmöte i mars 2011. Där beslöts att kontakt skulle tas … läs hela texten >>>

Frågor och svar från infomötet

Vid vägföreningens informationsmöte den 27 juni 2011 ställdes ett antal frågor om roller och ansvar som besvarades direkt. Här nedan följer en kort sammanfattning: Vem har ansvar för information i samband med lagning av vägar? Gösta D svarade att detta är kommunens ansvar. Vem ansvarar för röjning när gräset växer upp genom asfalten? Gösta Duda svarade att det är kommunens ansvar att underhålla vägen. Vem har ansvar för information i … läs hela texten >>>

Page 16 of 22« First...«1415161718»...Last »