Vägskador i Vilshärad – hela listan

Vintern gick hårt åt vägarna i Vilshärad med många ojämnheter och potthål som följd. Vid möte den 1 maj gick styrelsen för Vilshärads vägförening igenom den inventering som gjorts. Vägskadorna är anmälda till Halmstads kommuns Teknik & Fritid som ansvarar för väghållningen i kommunen. Här nedan är den lista över vägskador i Vilshärad som vägföreningens ordförande Gösta Duda och vägansvarig Karl Johannisson anmält till Teknik & Fritid. Vid styrelsemötet fick Gösta Duda i uppdrag … läs hela texten >>>

Vägavgiften faktureras i april

Fakturor för vägavgifter till Vilshärads havsbads vägförening kommer att skickas ut under april månad i stället för september. Orsaken till den tidigarelagda utdebiteringen av vägavgifter är ett helt korrekt påpekande på vägföreningens årsmöte att enligt stadgarna skall utdebitering ske inom två månader från årsmötet.

Hela årsmötesprotokollet

Protokoll fört vid årsmöte med Vilshärads Havsbads Vägförening Tid: tisdagen den 1 mars 2011 Plats: Strandgården, Vilshärad 1. Gösta Duda öppnade mötet 2. Val av mötesledning Valdes Jörgen Andersson till mötesordförande Valdes Gunnar Springfeldt till mötessekreterare. Valdes Lennart Jönsson och Jan-Erik Carlstrand till justerare och tillika rösträknare. 3. Mötets behöriga utlysande Gösta Duda redogjorde för mötets utlysande. Mötet fann mötet behörigt utlyst. 4. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med mötesordförandens … läs hela texten >>>

Page 17 of 21« First...«1516171819»...Last »