Förslag till nya stadgar

Styrelsen för Vilshärads Havsbads Vägförening fick av årsmötet 2011 i uppdrag att återkomma med förslag till nya stadgar för vägföreningen. Orsaken var att de gamla stadgarna från 70-talet successivt byggts på med ändringar och blivit svåröverskådliga och dessutom författats på ett ålderdomligt språk. I föreliggande förslag har styrelsen helt utgått från den stadgemall som REV, Riksförbundet för enskilda vägar, rekommenderar. STADGEFÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE DEN 6 MARS 2012   Stadgar för … läs hela texten >>>

15000 orienterare till Vilshärad

Representanter från arrangörerna av O-ringen Halland 2012, med projektledaren Bo Månsson i spetsen, har träffat vägföreningens styrelse för att informera om etapp 3 av O-ringen i Halland som kommer att utspela sig i Vilshärad. Vid mötet framkom att den 24 juli 2012 kommer 15 000 tävlande plus anhöriga och andra åskådare att röra sig i Vilshärad. Tävlingscentrum skall ligga vid fotbollsplanen intill parkeringen vid stranden. Tävlingsområdet är Haverdalsreservatet. Enligt planerna skall … läs hela texten >>>

Om vägreparationerna i Vilshärad

Vägreparationerna i Vilshärad är nu slutförda och vägföreningens styrelse har gjort en besiktning. Vår uppfattning är att slutresultatet är mycket bra och att de skadade vägavsnitten är reparerade på ett hållbart sätt. Arbetet vållade dock stor irritation och flera styrelsemedlemmar fick  berättigade klagomål. Skyltningen var bristfällig och före sopningen låg grus kvar på vägbanan vilket kunde vålla problem. Det är kommunens avdelning Teknik & Fritid som ansvarar för reparationsarbetet. Men detta … läs hela texten >>>

Page 17 of 23« First...«1516171819»...Last »