Frågor och svar från infomötet

Vid vägföreningens informationsmöte den 27 juni 2011 ställdes ett antal frågor om roller och ansvar som besvarades direkt. Här nedan följer en kort sammanfattning: Vem har ansvar för information i samband med lagning av vägar? Gösta D svarade att detta är kommunens ansvar. Vem ansvarar för röjning när gräset växer upp genom asfalten? Gösta Duda svarade att det är kommunens ansvar att underhålla vägen. Vem har ansvar för information i … läs hela texten >>>

Lär dig mer om vägföreningen och badortsföreningen

Vilshärads Havsbads Vägförening inbjuder till informationsmöte  Tid: Måndag den 27 juni klockan 18.00 på Strandgården, Vilshärad  Dagordning:  Allmän information – varför vägförening? Våra vägar – underhåll och förbättringar Fakturering av vägavgifter Övriga frågor – efter respektive punkt är det möjlighet att ställa frågor som rör vägföreningen. Vilshärads Badortsförening är inbjuden för att informera om sin verksamhet:  Fråga: Finns intresse för att vidga Badortsföreningen till en allmän förening för samhällsfrågor, kontakter med … läs hela texten >>>

Vägreparation före midsommar

Vägföreningens styrelseledamot Karl Johannisson och representanter från kommunens Teknik & Fritid har nu inspekterat och visat på plats Vilshärads vägskador. Vägföreningens fick beskedet att Teknik & Fritid ställer sig positiva till att reparera skadorna på alla punkter. Enligt det besked som lämnades skall reparation vara klar före midsommar. Felanmälan till Teknik & Fritid kan var och en göra per epost eller telefon. tf.felanmalan@halmstad.se  035-137775.

Page 17 of 22« First...«1516171819»...Last »