Möte med kommunen: Pengar saknas för vägunderhåll

Orsaken till att underhållet av Vilshärads vägar är eftersatt är brist på pengar. Men i vår skall en större inventering av behovet av vägnätet göras. Detta framkom när representanter från vägföreningens styrelse träffade fem tjänstemän från Halmstads kommun den 14 december.  Vägföreningens styrelse hade tagit initiativ till mötet. På dagordningen stod underhållet av vägnätet, dagvattenproblemen och vägföreningens behov av en kontaktperson hos Teknik och Fritid som ansvarar för gatunätet i … läs hela texten >>>

Vägavgifterna inbetalade

Vägföreningens kassör, Hans Persson, meddelar att vägavgifterna nu är inbetalande förutom något enstaka undantag. Representanter för vägföreningens styrelse med ordföranden Gösta Duda i spetsen skall före jul ha ett möte med företrädare för Halmstads kommuns Teknik & Fritid. Överst på dagordningen står främst de många vägskadorna i Vilshärad som behöver repareras.

100 betalade inte i tid

Så har fakturering av vägavgifterna för 2010 slutförts. Betalningsviljan är god, men det finns fortfarande ca 100 medlemmar som inte betalar i tid! Det betyder att vi måste skicka påminnelser till dessa. Det är också stora problem med fastighetsägare som säljer sin fastighet utan att meddela vägföreningen detta. Efter varje fakturering får vi säkert 30 – 50 fakturor tillbaka till föreningen på grund av ”adressaten okänd – eftersändning upphört”. Vid … läs hela texten >>>

Page 18 of 20« First...«1617181920»