100 betalade inte i tid

Så har fakturering av vägavgifterna för 2010 slutförts. Betalningsviljan är god, men det finns fortfarande ca 100 medlemmar som inte betalar i tid! Det betyder att vi måste skicka påminnelser till dessa. Det är också stora problem med fastighetsägare som säljer sin fastighet utan att meddela vägföreningen detta. Efter varje fakturering får vi säkert 30 – 50 fakturor tillbaka till föreningen på grund av ”adressaten okänd – eftersändning upphört”. Vid … läs hela texten >>>

Håll våra vägar fria!

Alla fastighetsägare i Vilshärad fick i september sin årsräkning i brevlådan. Observera att samtliga fastighetsägare i Vilshärad är skyldiga att betala vägavgift enligt lagen om enskilda vägar. Avgiften ska betalas under september månad. Glöm inte att ange fakturanummer eller fastighetsbeteckning om du betalar över internet. Tillsammans med årsräkningen ligger ett informationsblad som bland redgogör för viktiga regler när det gäller att hålla våra vägar och vägkanter fria från utplacerade stenbumlingar, träd, häckar … läs hela texten >>>

Hur visas inläggen?

Inlägget överst på startsidan om årsräkningen och om att hålla våra vägar fria är den första ”riktiga” informationen från Vilshärads Havsbads vägförening på den nya webbsajt som hösten 2010 är under uppbyggnad. Här ska det framöver att finnas utförlig information om föreningens verksamhet, planering, historik osv. Det senaste inlägget hamnar alltid överst på startsidan. Därefter ligger inläggen under varann i omvänd tidsordning – ju äldre desto längre ner. Om inte … läs hela texten >>>

Page 18 of 19« First...«1516171819»