Vägavgifterna inbetalade

Vägföreningens kassör, Hans Persson, meddelar att vägavgifterna nu är inbetalande förutom något enstaka undantag. Representanter för vägföreningens styrelse med ordföranden Gösta Duda i spetsen skall före jul ha ett möte med företrädare för Halmstads kommuns Teknik & Fritid. Överst på dagordningen står främst de många vägskadorna i Vilshärad som behöver repareras.

100 betalade inte i tid

Så har fakturering av vägavgifterna för 2010 slutförts. Betalningsviljan är god, men det finns fortfarande ca 100 medlemmar som inte betalar i tid! Det betyder att vi måste skicka påminnelser till dessa. Det är också stora problem med fastighetsägare som säljer sin fastighet utan att meddela vägföreningen detta. Efter varje fakturering får vi säkert 30 – 50 fakturor tillbaka till föreningen på grund av ”adressaten okänd – eftersändning upphört”. Vid … läs hela texten >>>

Håll våra vägar fria!

Alla fastighetsägare i Vilshärad fick i september sin årsräkning i brevlådan. Observera att samtliga fastighetsägare i Vilshärad är skyldiga att betala vägavgift enligt lagen om enskilda vägar. Avgiften ska betalas under september månad. Glöm inte att ange fakturanummer eller fastighetsbeteckning om du betalar över internet. Tillsammans med årsräkningen ligger ett informationsblad som bland redgogör för viktiga regler när det gäller att hålla våra vägar och vägkanter fria från utplacerade stenbumlingar, träd, häckar … läs hela texten >>>

Page 19 of 20« First...«1617181920»