Hela årsmötesprotokollet

Protokoll fört vid årsmöte med Vilshärads Havsbads Vägförening Tid: tisdagen den 1 mars 2011 Plats: Strandgården, Vilshärad 1. Gösta Duda öppnade mötet 2. Val av mötesledning Valdes Jörgen Andersson till mötesordförande Valdes Gunnar Springfeldt till mötessekreterare. Valdes Lennart Jönsson och Jan-Erik Carlstrand till justerare och tillika rösträknare. 3. Mötets behöriga utlysande Gösta Duda redogjorde för mötets utlysande. Mötet fann mötet behörigt utlyst. 4. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med mötesordförandens … läs hela texten >>>

Intresseförening för Vilshärad utreds

Vägföreningens styrelse fick i uppdrag att utreda bildande av en intresseförening i Vilshärad vid årsmötet med Vilshärads havsbads vägförening tisdagen den 1 mars. Det var Jörgen Andersson som vid mötet pekade på behovet av en stark intresseförening i Vilshärad. Han menade att vissa frågor faller mellan stolarna och att ett samgående mellan vägföreningen och badortsföreningen kan vara en lösning. Dessa åsikter gillades av årsmötet och bollen ligger nu hos styrelsen. … läs hela texten >>>

Kallelse till årsmöte

Vilshärads Havsbads Vägförening håller ordinarie årsmöte tisdagen den 1 mars 2011 kl 19.00 i Strandgården, Vilshärad. Ärenden enligt stadgarna. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 25 februari. Kaffe serveras. Efter årsmötet informerar Arbetsgruppen för Haverdalsreservatet om planerade förändringar. Välkomna. Styrelsen

Page 20 of 23« First...«1819202122»...Last »