Intresseförening för Vilshärad utreds

Vägföreningens styrelse fick i uppdrag att utreda bildande av en intresseförening i Vilshärad vid årsmötet med Vilshärads havsbads vägförening tisdagen den 1 mars. Det var Jörgen Andersson som vid mötet pekade på behovet av en stark intresseförening i Vilshärad. Han menade att vissa frågor faller mellan stolarna och att ett samgående mellan vägföreningen och badortsföreningen kan vara en lösning. Dessa åsikter gillades av årsmötet och bollen ligger nu hos styrelsen. … läs hela texten >>>

Kallelse till årsmöte

Vilshärads Havsbads Vägförening håller ordinarie årsmöte tisdagen den 1 mars 2011 kl 19.00 i Strandgården, Vilshärad. Ärenden enligt stadgarna. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 25 februari. Kaffe serveras. Efter årsmötet informerar Arbetsgruppen för Haverdalsreservatet om planerade förändringar. Välkomna. Styrelsen

Styrelsens verksamhetsberättelse

VILSHÄRADS HAVSBADS VÄGFÖRENINGS  VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2010 Styrelsen för Vilshärads Havsbads Vägförening får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. STYRELSE Ordförande: Gösta Duda, kassör: Hans Persson, sekreterare: Gunnar Springfeldt samt ledamöter: Karl Johannisson och Robert Persson  Styrelsen har sammanträtt 8 gånger, samt haft täta underhandskontakter under året.  REVISORER Till att granska föreningens räkenskaper och förvaltning för år 2010 utsågs Stellan Andersson. Beträffande revisorns granskning hänvisas till revisionsberättelsen.  VALBEREDNING Ann-Marie Duda, sammankallande, Ivan Oskarsson och … läs hela texten >>>

Page 21 of 24« First...«1920212223»...Last »