Resultatet 2010

Vilshärads Havsbads Vägförening redovisar ett svagt överskott under 2010, 4 909 kr. Intäkterna under året uppgick till 157 884 kr (159 281 kr år 2009) och kostnaderna blev 152 975 kr (57 365 kr). Den största intäktsposten är medlemsavgifter och den största utgiftsposten under 2010 var gatubelysning med 85 000 kr. En mer uttömmande redovisning ges vid årsmötet den 1 mar 2011. Styrelsen

Möte med kommunen: Pengar saknas för vägunderhåll

Orsaken till att underhållet av Vilshärads vägar är eftersatt är brist på pengar. Men i vår skall en större inventering av behovet av vägnätet göras. Detta framkom när representanter från vägföreningens styrelse träffade fem tjänstemän från Halmstads kommun den 14 december.  Vägföreningens styrelse hade tagit initiativ till mötet. På dagordningen stod underhållet av vägnätet, dagvattenproblemen och vägföreningens behov av en kontaktperson hos Teknik och Fritid som ansvarar för gatunätet i … läs hela texten >>>

Vägavgifterna inbetalade

Vägföreningens kassör, Hans Persson, meddelar att vägavgifterna nu är inbetalande förutom något enstaka undantag. Representanter för vägföreningens styrelse med ordföranden Gösta Duda i spetsen skall före jul ha ett möte med företrädare för Halmstads kommuns Teknik & Fritid. Överst på dagordningen står främst de många vägskadorna i Vilshärad som behöver repareras.

Page 22 of 24« First...«2021222324»