Hela årsmötesprotokollet

Protokoll fört vid årsstämma med Vilshärads vägförening Tid: söndag den 24 mars 2013 Plats: Strandgården, Vilshärad 16 medlemmar var närvarande. Vägföreningens ordförande Niklas Liljeroth öppnade mötet 1. Valdes Niklas Liljeroth till mötesordförande 2. Valdes Gunnar Springfeldt till mötessekreterare. 3. Valdes Gunilla Falkengren och Eva Andersson till justerare och rösträknare att jämte mötesordförande att justera protokollet. 4. Styrelseordförande Niklas Liljeroth hänvisade till styrelsens årsberättelse som delats ut vid mötet. Revisor Stellan … läs hela texten >>>

Nya styrelseledamöter och belysningsstrategi

Marianne Falkengren och Mats Berglund valdes till nya styrelseledamöter i Vilshärads vägförenings styrelse vid årsstämman som hölls söndagen den 24 mars 2013 på Strandgården. När protokollet är justerat kommer det att läggas ut på denna webbplats i sin helhet. Vid stämman antogs också styrelsens förslag till mer långsiktig och heltäckande belysningsstrategi för Vilshärad. Styrelse begärde, och fick, mandat att utifrån vissa principer driva belysningsfrågan vidare långsiktigt utan att förankra varje enskild … läs hela texten >>>

Styrelsens årsberättelse för 2012

Här är vägföreningens styrelses årsberättelse för 2012. Denna delades ut vid årsstämman som hölls söndagen den 24 mars 2013 på Strandgården. Styrelsens årsberättelse för 2012 Under 2012 har styrelsens arbete präglats av dagvattenproblem och framtagning av ett förslag till långsiktig hantering av belysningsfrågor i Vilshärad. Vägföreningen har också vid tre tillfällen beretts tillfälle att yttra sig i skilda frågor. En ny ordförande och ny kassör har introducerats i vägföreningens rutiner … läs hela texten >>>

Page 4 of 17« First...«23456»...Last »