SKUNKKALLA

Hej!   Vi arbetar nu under våren med att få bort Skunkkallan från våra vattendrag. Efter ett inlägg på vår facebook, Naturreservat i Halland, i fjor får vi  då och då in rapporter om olika invasiva arter, dvs. arter som inte hör hemma i den svenska naturen. För någon vecka sedan fick vi in en rapport om att Skunkkallan, se bifogad fil, även finns i vattendraget som rinner igenom Vilshärad. … läs hela texten >>>

Projekt Sandlife i Villshärads naturreservat:

För närvarande pågår ett stort projekt i Villshärads naturreservat.För att få fortlöpande info hänvisas till länken www.sandlife.se

En dyster framtidsprognos för Vägförening i Halmstads Kommun?

Historiskt sett har de typiska sommarstugesamhällena förändrats till alltmer permanentboende.Detta har medfört att infrastrukturen inte längre hängt med i samma takt.(Framför allt vägnätets kvalitet).Som vägförening hamnar man som i ett statiskt moment 22 tillstånd.Halmstads Kommun ansvarar för drift och underhåll av Vägföreningens vägnät(Teknik och Fritidsförvaltningen).Men detta är under förutsättning att vägen skall vara byggd efter s.k. Kommunal standard.M.a.o. går vägen sönder är det för tung belastning eller felaktigt uppbyggt från början?Vägnätet byggdes upp … läs hela texten >>>

Page 4 of 19« First...«23456»...Last »