Protokoll från årsmötet 2019-03-05

prot2.årsmöte2019 prot1.årsmöte 2019

Dagordning Årsmöte Tisd. den 5:e Mars

Dagordning vid Villshärads Vägförenings årsmöte 2019-03-05 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare 3. Val av justeringsmän 4. Styrelsens verksamhetsberättelse. 5. Revisorernas berättelse 6. Styrelsen informerar om processen ang. dispositionsrätten genom en ny lantmäteriförrättning. 7. Ansvarsfrihet för styrelsen. 8. Framställning av styrelsen eller motioner från medlemmar. 9. Ersättning till styrelse och revisorer. 10. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat,debiteringslängd. 11. Val av styrelse,styrelseordförande. 12. Val av revisor … läs hela texten >>>

Årsmöte 2019

Vilshärads vägförening kallar till årsmöte tisdagen den 5 mars kl. 18.00. Lokal: Strandgården Dagordning kommer. Alla som kan är hjärligt välkomna! Styrelsen  

Page 4 of 24« First...«23456»...Last »