Kallelse till årsstämma

Välkommen till Vilshärads vägförenings årsstämma. Tid: söndagen den 24 mars kl 14.00 Plats: Strandgården, Vilshärad. På dagordningen står, förutom sedvanliga årsstämmoärenden, förslag till belysningsstrategi för Vilshärad, status kring dagvattenproblemen och nyval av två ledamöter till styrelsen. Kaffe med tilltugg serveras. Dagordning vid stämma enligt vägföreningens stadgar: 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av justeringsmän 4. Styrelsens och revisorernas berättelser 5. Ansvarsfrihet för … läs hela texten >>>

Årsmöte den 24 mars

Vilshärads vägförening har haft styrelsemöte den 17 februari. Det bestämdes att föreningens årsmöte hålls söndagen den 24 mars 2013. Vid mötet kommer förslag till strategisk hantering av gatubelysningsfrågan att presenteras samt en redogörelse för ansvarsfrågor kring dagvattenproblemen att lämnas. Efter årsmötet, troligen under april, kommer vägföreningen att fakturera årsavgiften. Erfarenheten är att så gott som alla medlemmar betalar i tid, men ett fåtal gör det inte. I syfte att öka … läs hela texten >>>

Ansvar för snöröjning

I dessa dagar är snöröjningssituationen i Vilshärad aktuell och vägföreningen får då och då synpunkter och frågor. Här skall vi reda ut begreppen. Det är Vägverket väst som ansvarar för röjning av de stora vägarna, Vilshäradsvägen, Vikenvägen och Kungsvägen. Ansvaret för snöröjning av de andra vägarna vilar på Halmstads kommun som i sin tur anlitar en lokal entreprenör. Vi vill passa på att ange kommunens kontaktuppgifter för felanmälan. Antingen kan man … läs hela texten >>>

Page 5 of 17« First...«34567»...Last »