Styrelsemöte 2017-10-22

Styrelsemöte Villshärads vägförening 2017

Reparation av Villshärads vägnät är Kommunens ansvar

Villshärads Vägförening har ett Drift och Underhållsavtal med Hst Kommun. Du som trafikant ska kunna cykla eller köra säkert på gator och vägar som har bra standard. Asfaltering och beläggningsarbete sker under vår, sommar och höst. Förnyelsen planeras efter budget och behov, medan hål i vägen lagas omedelbart. Gatureparationer Om du upptäcker så kallade potthål i vägen, som utgör en risk för människor eller fordon, så lagar vi dem så … läs hela texten >>>

Page 5 of 22« First...«34567»...Last »