Reparation av Villshärads vägnät är Kommunens ansvar

Villshärads Vägförening har ett Drift och Underhållsavtal med Hst Kommun. Du som trafikant ska kunna cykla eller köra säkert på gator och vägar som har bra standard. Asfaltering och beläggningsarbete sker under vår, sommar och höst. Förnyelsen planeras efter budget och behov, medan hål i vägen lagas omedelbart. Gatureparationer Om du upptäcker så kallade potthål i vägen, som utgör en risk för människor eller fordon, så lagar vi dem så … läs hela texten >>>

SKUNKKALLA

Hej!   Vi arbetar nu under våren med att få bort Skunkkallan från våra vattendrag. Efter ett inlägg på vår facebook, Naturreservat i Halland, i fjor får vi  då och då in rapporter om olika invasiva arter, dvs. arter som inte hör hemma i den svenska naturen. För någon vecka sedan fick vi in en rapport om att Skunkkallan, se bifogad fil, även finns i vattendraget som rinner igenom Vilshärad. … läs hela texten >>>

Page 5 of 21« First...«34567»...Last »