En dyster framtidsprognos för Vägförening i Halmstads Kommun?

Historiskt sett har de typiska sommarstugesamhällena förändrats till alltmer permanentboende.Detta har medfört att infrastrukturen inte längre hängt med i samma takt.(Framför allt vägnätets kvalitet).Som vägförening hamnar man som i ett statiskt moment 22 tillstånd.Halmstads Kommun ansvarar för drift och underhåll av Vägföreningens vägnät(Teknik och Fritidsförvaltningen).Men detta är under förutsättning att vägen skall vara byggd efter s.k. Kommunal standard.M.a.o. går vägen sönder är det för tung belastning eller felaktigt uppbyggt från början?Vägnätet byggdes upp … läs hela texten >>>

Årsmötesprotokoll 2016-03-15

Läs protokollet på! Villshärads-Vägf.pdf

Årsmötesprotokoll 30 april 2015

Vilshärads Vägförening årsmötesprotokoll 2015-03-30 Ordföranden öppnar mötet,  Jörgen Andersson valdes till ordförande för stämman. Närvarande vid stämman var ca 12 personer samt mötesordförande och styrelsen exklusive sekreteraren. Mats Berglund valdes till sekreterare för stämman. Dag Andersson och Karl Johannisson valdes till justeringsmän. Ordförande går igenom verksamhetsberättelse, som godkänns. Revisorn går igenom revisionsberättelse, som godkänns. Mötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. En motion från fastighetsägare som ej önskar  gatlampa utanför sin … läs hela texten >>>

Page 7 of 22« First...«56789»...Last »