Årsmötesprotokoll 30 april 2015

Vilshärads Vägförening årsmötesprotokoll 2015-03-30 Ordföranden öppnar mötet,  Jörgen Andersson valdes till ordförande för stämman. Närvarande vid stämman var ca 12 personer samt mötesordförande och styrelsen exklusive sekreteraren. Mats Berglund valdes till sekreterare för stämman. Dag Andersson och Karl Johannisson valdes till justeringsmän. Ordförande går igenom verksamhetsberättelse, som godkänns. Revisorn går igenom revisionsberättelse, som godkänns. Mötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. En motion från fastighetsägare som ej önskar  gatlampa utanför sin … läs hela texten >>>

Årsmötesprotokoll 2014

Årsmötesprotokoll för Vilshärads vägförening 2014-03-30 Protokoll fört vid årsstämma med Vilshärads vägförening Tid: söndag den 30 mars 2014 Plats: Strandgården, Vilshärad 14 medlemmar näravarande. Vägföreningens ordförande Niklas Liljeroth öppnade mötet. 1.  Val av styrelsemötets ordförande Valdes Niklas Liljeroth till ordförande. Niklas Liljeroth informerade om att kallelse till mötet har publicerats dels på föreningens webbplats, på föreningens anslagstavla och med annons i Hallandsposten. 2. Val av mötessekreterare Valdes Marianne Falkengren till … läs hela texten >>>

Hela årsmötesprotokollet

Protokoll fört vid årsstämma med Vilshärads vägförening Tid: söndag den 24 mars 2013 Plats: Strandgården, Vilshärad 16 medlemmar var närvarande. Vägföreningens ordförande Niklas Liljeroth öppnade mötet 1. Valdes Niklas Liljeroth till mötesordförande 2. Valdes Gunnar Springfeldt till mötessekreterare. 3. Valdes Gunilla Falkengren och Eva Andersson till justerare och rösträknare att jämte mötesordförande att justera protokollet. 4. Styrelseordförande Niklas Liljeroth hänvisade till styrelsens årsberättelse som delats ut vid mötet. Revisor Stellan … läs hela texten >>>

Page 7 of 21« First...«56789»...Last »