Nya styrelseledamöter och belysningsstrategi

Marianne Falkengren och Mats Berglund valdes till nya styrelseledamöter i Vilshärads vägförenings styrelse vid årsstämman som hölls söndagen den 24 mars 2013 på Strandgården. När protokollet är justerat kommer det att läggas ut på denna webbplats i sin helhet. Vid stämman antogs också styrelsens förslag till mer långsiktig och heltäckande belysningsstrategi för Vilshärad. Styrelse begärde, och fick, mandat att utifrån vissa principer driva belysningsfrågan vidare långsiktigt utan att förankra varje enskild … läs hela texten >>>

Styrelsens årsberättelse för 2012

Här är vägföreningens styrelses årsberättelse för 2012. Denna delades ut vid årsstämman som hölls söndagen den 24 mars 2013 på Strandgården. Styrelsens årsberättelse för 2012 Under 2012 har styrelsens arbete präglats av dagvattenproblem och framtagning av ett förslag till långsiktig hantering av belysningsfrågor i Vilshärad. Vägföreningen har också vid tre tillfällen beretts tillfälle att yttra sig i skilda frågor. En ny ordförande och ny kassör har introducerats i vägföreningens rutiner … läs hela texten >>>

Kallelse till årsstämma

Välkommen till Vilshärads vägförenings årsstämma. Tid: söndagen den 24 mars kl 14.00 Plats: Strandgården, Vilshärad. På dagordningen står, förutom sedvanliga årsstämmoärenden, förslag till belysningsstrategi för Vilshärad, status kring dagvattenproblemen och nyval av två ledamöter till styrelsen. Kaffe med tilltugg serveras. Dagordning vid stämma enligt vägföreningens stadgar: 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av justeringsmän 4. Styrelsens och revisorernas berättelser 5. Ansvarsfrihet för … läs hela texten >>>

Page 8 of 21« First...«678910»...Last »