Ansvar för snöröjning

I dessa dagar är snöröjningssituationen i Vilshärad aktuell och vägföreningen får då och då synpunkter och frågor. Här skall vi reda ut begreppen. Det är Vägverket väst som ansvarar för röjning av de stora vägarna, Vilshäradsvägen, Vikenvägen och Kungsvägen. Ansvaret för snöröjning av de andra vägarna vilar på Halmstads kommun som i sin tur anlitar en lokal entreprenör. Vi vill passa på att ange kommunens kontaktuppgifter för felanmälan. Antingen kan man … läs hela texten >>>

Lägre hastighet

  Efter förslag från Vilshärads vägförening har Halmstads kommun nu infört en lägre hastighetsgräns på Vilshäradsvägen, 40 km i timmen.

Remiss om dagvatten

Vilshärads vägförening  har lämnat in ett remissyttrande till Halmstads kommun om en dagvattenutredning (Dnr LBVA 2012/0194 Vilshärad Dagvattenutredning) som gjorts under året. Vi noterar att på vissa håll i Vilshärad är problemen allvarliga och att vägföreningen varken har ekonomisk förmåga eller kompetens att genomdriva en hållbar lösning på problemen. Vill du veta mer eller läsa hela remissyttrandet v g kontakta styrelsens Robert Persson som har e-post  robert.persson (at)rsyd.se

Page 8 of 20« First...«678910»...Last »