Årsmötesprotokoll 2014

Årsmötesprotokoll för Vilshärads vägförening 2014-03-30 Protokoll fört vid årsstämma med Vilshärads vägförening Tid: söndag den 30 mars 2014 Plats: Strandgården, Vilshärad 14 medlemmar näravarande. Vägföreningens ordförande Niklas Liljeroth öppnade mötet. 1.  Val av styrelsemötets ordförande Valdes Niklas Liljeroth till ordförande. Niklas Liljeroth informerade om att kallelse till mötet har publicerats dels på föreningens webbplats, på föreningens anslagstavla och med annons i Hallandsposten. 2. Val av mötessekreterare Valdes Marianne Falkengren till … läs hela texten >>>

Hela årsmötesprotokollet

Protokoll fört vid årsstämma med Vilshärads vägförening Tid: söndag den 24 mars 2013 Plats: Strandgården, Vilshärad 16 medlemmar var närvarande. Vägföreningens ordförande Niklas Liljeroth öppnade mötet 1. Valdes Niklas Liljeroth till mötesordförande 2. Valdes Gunnar Springfeldt till mötessekreterare. 3. Valdes Gunilla Falkengren och Eva Andersson till justerare och rösträknare att jämte mötesordförande att justera protokollet. 4. Styrelseordförande Niklas Liljeroth hänvisade till styrelsens årsberättelse som delats ut vid mötet. Revisor Stellan … läs hela texten >>>

Nya styrelseledamöter och belysningsstrategi

Marianne Falkengren och Mats Berglund valdes till nya styrelseledamöter i Vilshärads vägförenings styrelse vid årsstämman som hölls söndagen den 24 mars 2013 på Strandgården. När protokollet är justerat kommer det att läggas ut på denna webbplats i sin helhet. Vid stämman antogs också styrelsens förslag till mer långsiktig och heltäckande belysningsstrategi för Vilshärad. Styrelse begärde, och fick, mandat att utifrån vissa principer driva belysningsfrågan vidare långsiktigt utan att förankra varje enskild … läs hela texten >>>

Page 8 of 22« First...«678910»...Last »